W celu realizacji programu pod nazwą „Zdrowy Przedszkolak” będącego częścią projektu „Nowe przedszkola w Gdańsku i Gminie Puck” zapraszamy do złożenia oferty na usługi korekty językowej narzędzia informatycznego obsługującego procedury i metody oceny behawioralnego profilu zdrowotnego dziecka.

Treść zapytania oraz inne dokumenty w załącznikach:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Zał. 1 – Formularz zapytania ofertowego
  3. Zał. 2 – Wzór umowy
  4. Zał. 3 – Indywidualny plan postepowania zdrowotnego