WYBÓR OFERTY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI SPECJALISTYCZNEJ
Opracowanie wymagań systemowych narzędzi informatycznych obsługujących procedury
i metody oceny behawioralnego profilu zdrowotnego
– projekt Zdrowy Przedszkolak